Termometr szpikulcowy WT-2

Zastosowanie:

Rolnictwo, motoryzacja, fotografia, przechowywanie i przygotowywanie żywności, chłodnictwo, farmacja, laboratoria
 
Funkcje:
 • Możliwość wyboru skali (°C/°F)
 • Funkcja zatrzymania pomiaru – Hold
 • Zapamiętuje maksymalna oraz minimalną temperaturę
 • Alarm ostrzegający o przekroczeniu ustalonego zakresu temperatury
 • Czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • 133 milimetrowa sonda z nierdzewnej stali
Specyfikacja:
 • Zakres temperatury: -50°C ~ +300°C
 • Rozdzielczość: ± 1°C
 • Dokładność: (-20°C ~ 80°C) ± 1°C
 • zasilanie: baterie 1 x 1,5V AAA

                                         

 

Termometr szpikulcowy WT-1

Specyfikacja:

 • Zakres temperatur: -50°C-+300°C
 • Rozdzielczość: 0,1oC
 • Dokładność: (-20oC~80oC)±1oC
 • Zasilanie: DC1,5V 
 

Termometr szpikulcowy ST-9289 /300

Specyfikacja:

 • Zakres temperatur: -50°C ~ +300 °C
 • 13- centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • Czas zmiany temperatur co 1 sekundę
 • Zasilanie: 3´1,5 AAA
 • Podświetlany wyświetlacz (automatycznie gaśnie po 3 sek.)
 • ON/OFF – włącz/wyłącz.
 • H/T – zatrzymuje odczyt temperatury.
 • F/C – wybór skali pomiarowej (°C lub °F).
 • MIN/MAX – odczyt min/max temperatury zapamiętanej podczas dokonanego pomiaru.
 • AL OFF – wyłączenie alarmu
 
 

Termometr szpikulcowy ST-9280 /150 ST-9280 /300

Specyfikacja:
 
 • Zakres temperatur: - 50oC ~ +150 (300 oC)
 • Rozdzielczość: +/- 0,1oC dla temperatur: - 19,9 oC ~ + 199,9 oC;
 • Poniżej/powyżej: +/- 1oC
 • Dokładność: +/- 1ºC dla zakresu -30 oC ~ +150 oC
 • Dopuszczalna temperatura dla plastikowych części: -10 oC ~ +40 oC
 • Zasilanie: baterie 1 x 1,5v AAA
 • H/T – zatrzymywanie temperatury
 • Zapamiętywanie minimalnej i maksymalnej temperatury od ostatniego włączenia
 • Czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • 13 – centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • Fnkcja alarmu
 
 

Termometr szpikulcowy ST-9264

Zastosowanie:
Rolnictwo, motoryzacja, fotografia, przechowywanie i przygotowywanie żywności, chłodnictwo, farmacja, laboratoria.
Funkcje:
 • H/T – zatrzymywanie temperatury
 Charakterystyka:
 • zakres temperatur : -50°C ~ + 300°C
 • dokładność: +/- 1°C dla zakresu -30°C ~ +150°C
 • 13 – centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • ochronna plastikowa tuleja z zaciskiem na stalową sondę
 • czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • dopuszczalna temperatura dla plastikowych części : -10°C ~ +50°C
 • zasilanie: 1´1,5 AAA
Instalacja:
 • rozpakować termometr
 • otworzyć klapkę od schowka na baterie, włożyć baterie. Po zamknięci schowka termometr jest gotowy do użycia.
Działanie:
 • wciśnij przycisk „H/ T” , aby zatrzymać odczyt temperatury. Wyraz „HOLD” będzie migał, na wyświetlaczu pokaże się zatrzymany pomiar temperatury.
Środki ostrożności:
 • aby uzyskać najlepsze wyniki koniec sondy należy zanurzyć na minimum 10mm w badanej substancji
 • wyjmować baterie na czas przechowywania termometru, jeśli termometr nie będzie przez dłuższy czas używany
 • termometr nie może być używany ani umieszczany w piecu ani w mikrofali
 

 

                                         

Termometr szpikulcowy ST-9259

Specyfikacja:

 • Zakres temperatur: -50°C ~ +150°C
 • Rozdzielczość : 0.1°dla -19.9° ~ +199.9°, powyżej 1°
 • Dokładność : ±1°C w zakresie -30°C ~ +150°C; powyżej ±2°C
 • Dopuszczalna temperatura dla części plastikowych: -10°C ~ +50°C
 • 133mm sonda z nierdzewnej stali na 1m przewodzie
 • Ochronna nakładka sondy
 • Min/Max - odczyt minimalnej i maksymalnej temperatury
 • H/T - Zatrzymanie pomiaru
 • Czas zmiany temperatury: 1sek
 • Automatyczne wyłączanie po upływie 1 godziny
 • Zasilanie: baterie 1 x 1,5V AAA 
 

Termometr szpikulcowy ST-9266C

Specyfikacja:

 • Zakres temperatur: -50°C-+150°C,
 • Długość sondy 300mm,
 • Funkcja: Min/Max
 
 

Termometr szpikulcowy ST-9250/150 ST-9250/300

Specyfikacja:

 • Zakres temperatur: - 50°C ~ +150°C (300°C)
 • Dokładność: ±1°Cw zakresie-30°C~ +150°C; poniżej/powyżej ±2°C
 • Rozdzielczość: 0,1°C w zakresie: -19,9°C ~ 150°C (poniżej: 1°C)
 • Dopuszczalna temperatura dla plastikowych części - 10°C ~ + 50°C
 • H/T – zatrzymywanie temperatury
 • Zapamiętywanie minimalnej i maksymalnej temperatury od ostatniego włączenia
 • Ochronna plastikowa tuleja z zaciskiem na stalową sondę
 • Czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • 13- centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • Ruchoma główka umożliwiająca odczyt temperatury z 3-ech stron
 • Automatyczne wyłączenie po upływie 1 godz.
 • Zasilanie: baterie 1x1,5 V AAA 
 

Termometr szpikulcowy ST-9207

Specyfikacja: 
 
 • Zakres temperatur: - 50oC ~ +150oC
 • Dokładność: ±1°C w zakresie -30°C ~ +150°C; poniżej/powyżej ±2°C
 • Rozdzielczość: 0,1oC w zakresie: -19,9oC ~ 150oC (poniżej: 1oC)
 • Dopuszczalna temperatura dla plastikowych części - 10oC ~ + 50oC
 • H/T – zatrzymywanie temperatury
 • Zapamiętywanie minimalnej i maksymalnej temperatury od ostatniego włączenia
 • Ochronna plastikowa tuleja z zaciskiem na stalową sondę
 • Czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • 13- centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • Ruchoma główka umożliwiająca odczyt temperatury z 3-ech stron
 • Automatyczne wyłączenie po upływie 1 godz.
 • Zasilanie: baterie 1x1,5 V AAA
 

Termometr szpikulcowy PT-6

Zastosowanie:
Rolnictwo, motoryzacja, fotografia, przechowywanie i przygotowywanie żywności, chłodnictwo, farmacja, laboratoria.
 
 
Funkcje:
 • H/T – zatrzymywanie temperatury
 • Zapamiętywanie minimalnej i maksymalnej temperatury od ostatniego włączenia
 • Czas zmiany temperatury co 1 sekundę
 • 12,5 - centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
 • automatyczne wyłączenie po upływie 1 godz.
Specyfikacja:
 • Zakres temperatur: - 50°C ~ +300°C
 • Dopuszczalna temperatura dla plastikowych części: - 10°C ~ + 40°C
 • Zasilanie: baterie 1´1,5 V AAA
 • Rozdzielczość: 0,1oC < 100 oC, pozostały zakres 0,5 oC
 • Dokładność: ± 1 oC pomiędzy -20 oC ~ +100 oC; ± 2 oC pomiędzy -40 oC ~ -20 oC i 100 oC ~200 oC; pozostały zakres ± 5 oC
 • Długość sondy: 125 mm
 • Rozmiar wyświetlacza: 50 x 21,8 mm
 • Wymiary urządzenia: 154,6 x 47,6 x 20 mm
 
Instalacja:
 • Rozpakować termometr.
 • Otworzyć klapkę od schowka na baterie, włożyć baterie. Po zamknięciu schowka termometr jest gotowy do użycia.
Działanie:
 • Odchylenie sondy powoduje automatyczne włączenie się termometru.
 • Wciśnij przycisk „C/F” , aby wybrać odpowiednie stopnie.
 • Wciśnij przycisk „H/T”, aby zatrzymać odczyt temperatury. Wyraz HOLD będzie migał, na wyświetlaczu pokaże się zatrzymany pomiar temperatury.
 • Wciśnij przycisk „MIN/MAX” .Na wyświetlaczu pojawi się minimalna badana temperatura. Pokaże się symbol „MIN”. Ponowne wciśnięcie przycisku w ciągu trzech sekund spowoduje wyświetlenie maksymalnej temperatury. Pokaże się symbol „MAX”. Po trzech sekundach termometr automatycznie powróci do badania temperatury.
Środki ostrożności:
 • Aby uzyskać najlepsze wyniki koniec należy zanurzyć na minimum 10 mm w badanej substancji.
 • Wyjmować baterie na czas przechowywania termometru, jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
 • Termometr nie może być używany ani umieszczany w piecu ani mikrofali.
 

 

                                         

Termometr szpikulcowy PT-4

Specyfikacja:

 • zakres temperatur: -50 ~ +300oC
 • rozdzielczość: 0,1oC poniżej 100oC, 0,5oC pozostały zakres
 • dokładność: ± 1 oC pomiędzy -20 oC ~+100 oC; ±2 oC pomiędzy -40 oC ~-20 oC i 100 oC ~200 oC; dla pozostałego zakresu +/- 5 oC
 • zasilanie: 1,5V LR44
 • długość sondy 125 mm
Funkcje:
 • przełącznik włącz / wyłącz (ON/OFF)
 • automatyczne wyłączanie po upływie 45 min. bezczynności
 • pomiar temperatury
 • sygnalizacja błędu czujnika
 • odczyt maksymalnej i minimalnej temperatury (funkcja MAX/MIN)
 • zatrzymanie pomiaru (funkcja HOLD)
 • przełącznik stopni oC / oF
Opis działania:
 • ON/OFF – włącza i wyłącza termometr
 • oC / oF – przełącznik pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita
 • MAX/MIN – informuje o maksymalnej i minimalnej zarejestrowanej temperaturze
 • HOLD – pozwala na zatrzymanie pomiaru (kolejne wciśnięcie przycisku powoduje powrót do bieżących odczytów)
 • LL.L – informacja o pomiarze temperatury poniżej zakresu pomiarowego (obwód czujnika otwarty)
 • HH.H – informacja o pomiarze temperatury powyżej zakresu pomiarowego (obwód czujnika zwarty)
Środki ostrożności:
 • Aby uzyskać najlepsze wyniki koniec należy zanurzyć na minimum 10 mm w badanej substancji.
 • Wyjmować baterie na czas przechowywania termometru, jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
 • Termometr nie może być używany ani umieszczany w piecu ani mikrofali.
 

 

                                         

Termometr szpikulcowy PT-3

Specyfikacja:

 • zakres temperatur: -50 ~ +300oC
 • rozdzielczość: 0,1oC poniżej 100 oC; 0,5oC powyżej100 oC
 • dokładność: ± 1 oC pomiędzy -20 oC ~+100 oC; ± 2 oC pomiędzy -40 oC ~-20 oC i 100 oC ~200 oC; dla pozostałego zakresu +/- 5 oC
 • zasilanie: 1,5V LR754
 • wymiary: średnica termometru 34 mm; średnica sondy 3.8 mm; długość sondy 120 mm
Funkcje:
 • pomiar temperatury
 • automatyczne wyłączanie po upływie 45 min. bezczynności
 • sygnalizacja błędu czujnika
 • przełącznik stopni oC / oF
Opis działania:
 • ON/OFF – włącza i wyłącza termometr
 • oC / oF – przełącznik pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita
 • LL.L – informacja o pomiarze temperatury poniżej zakresu pomiarowego (obwód czujnika otwarty)
 • HH.H – informacja o pomiarze temperatury powyżej zakresu pomiarowego (obwód czujnika zwarty)
 

 

                                         

Termometr szpikulcowy 04 119 (549)

Termometr elektroniczny z sondą o długości 130 mm, do mierzenia temperatury cieczy, mas sypkich, żywności itd. Szybkość mierzenia cca 3 s. Automatyczne wyłączanie po 10 min.  Nie można go używać w piekarniku czy mikrofalówce.

Dane techniczne:

 • Zakres pomiaru temperatur: -50°C do +150 °C
 • Wymiary: 155 x 60x 18 mm
 • Waga: 56 g
 • Akcesoria: bateria