Termometr / higrometr AB-8860

Specyfikacja:
 • Temperatura:-50°C~200°C /-50°C~1300°C (sonda typu K)
 • Rozdzielczość: 0.1°C/1°C
 • Dokładność: ±(0.5%+1d);>1000°C(±0.8%)
 • Wilgotność: 35%RH~95%RH
 • Rozdzielczość: 0.1%RH
 • Dokładność: ±5%RH przy 25°C
 • Szybkość pomiaru: 1,5 sek.
 • Akcesoria: walizka, sonda typu K, 9V bateria
 • Wymiary (H x W x D): 251mm x 63.8mm x 40mm
 • Waga: 250g
Charakterystyka urządzenia
 • wyświetlacz wielkości 3,5 x 5,0 cm
 • przełącznik włącz/wyłącz/°C/°F/%RH
 • MAX – zapamiętuje pomiar
 • HOLD – zapamiętuje pomiar nawet po przesunięciu przełącznika
 • przyciski 0,1 / 1– używając tych przycisków wybieramy pomiar temperatury w 0,1 °C lub 1°C
Wyjaśnienia dotyczą pomiaru temperatury do termo – higrometru AB 8860
W przyrządzie są zastosowane dwa typy czujników, tj. półprzewodnikowy zamontowany wraz z czujnikiem wilgotności powietrza oraz typ termopara K dołączony dodatkowo dla różnych zastosowań. Sondy temperatury typu K wymagają dla zwiększenia dokładności korekty, którą najlepiej przeprowadzić w pobliżu spodziewanej wartości temperatury (-50....+1300°C ) używając do tego odpowiedniego wzorca i odpowiedniej sondy. Do tego celu służy trymer umieszczony z boku, z prawej strony przyrządu. Fabrycznie jest ustawiony dla zera °C. To powoduje, że odczyt temperatury powietrza za pomocą czujnika wbudowanego jest przesunięty o ok. 2 °C w górę. Jeżeli nie używamy czujnika zewnętrznego typ K ( załączonego do przyrządu ) to należy skorygować wówczas wskazania temperatury powietrza pokręcając delikatnie małym śrubokrętem w odniesieniu do wzorcowego termometru np.: szklanego. Stała czasowa termometru wewnętrznego jest tak dobrana aby była współbieżność zmian z temperaturą czujnika wilgotności ( dla utrzymania dokładności pomiaru wilgotności temperatura czujnika wilgotności musi być taka sama jak powietrza ). Z tego powodu należy zawsze odczekać, nawet kilka minut, aby temperatury mogły się wyrównać.
Jeżeli chcemy szybko mierzyć temperaturę np. powietrza to musimy używać czujnika zewnętrznego. 

 

                                         

Termometr / higrometr AB-3321

Zalety:
Obliczanie wilgotności bezwzględnej.
 • Równoczesny pomiar temperatury i wilgotności.
 • Określenie temperatury topnienia i parowania WET BULB.
 • Pomiar temperatury punktu rosy DEW POINT.
 • Wysoka dokładność pomiarów.
 • Możliwość wyboru jednostek pomiarowych °C/°F.
 • Funkcja HOLD - zatrzymanie wskazań na wyświetlaczu.
 • Funkcja MIN/MAX – zapamiętywanie wartości minimalnej i maksymalnej pomiaru.
 • Temperatura -30oC~100oC.
 •  
Dokładność termometru: 
+/- 0,5oC dla -20oC~+60oC
+/- 1oC pozostały zakres
 
Wilgotność względna 0%RH~100%RH
 
Dokładność higrometru: 
+/- 2% RH dla zakresu 40%~60%RH
+/- 3% RH dla zakresu 20%~40%, 60%~80% RH
+/- 4% RH dla zakresu 0%~20%, 80%~100% RH
 
Wilgotność bezwzględna 0~500 g/m3