GD-3300 Detektor gazów

Typ sensora: półprzewodnikowy
Wykrywane gazy: gaz ziemny, propan LPG, butan, metan LNG, aceton, alkohol, amoniak, tlenek węgla, siarkowodór, opary benzyny, paliwa lotniczego, rozpuszczalników przemysłowych, rozcieńczalników, nafty
Próg czułości: 50 ppm. metan
Zakres temperatury pracy: 0°C ~ 50°C
Alarm: optyczno-akustyczny, sygnał dźwiękowy o rosnącej częstotliwości wraz ze wzrostem stężenia gazu. Załączany od 10% LEL dla metanu. Może być kalibrowany dla innych stężeń gazów.
Ręczna regulacja czułości: płynna
Czas przygotowania do pracy: < 5 min.
Sposób próbkowania: ciągły
Zasilanie: 4,5 VDC (3 x 1.5V R14 typ C)
Wymiary: 220 x 90 x 45 mm
Długość sondy elastycznej: 420 mm 

 

                                         

GD-3000 Detektor gazu

Detektor wycieku gazu jest to bardzo czujny system ostrzegawczy. Urządzenie to posiada sensor gazu, generator dźwięku, wyświetlacz i zasilanie. Urządzenie to wykrywa następujące rodzaje gazów: gas naturalny i propan. Urządzenie służy do wykrywania wycieków gazu z małych pojemników nośnych, takich jak: zapalniczki, kempingowe butle gazowe, lampy zasilane gazem itp. Urządzenie to nie jest przeznaczone do ciągłego użytkowania, tylko do krótkich testów (patrz trwałość baterii). Urządzenie zaprojektowane jest w celu doraźnej pomocy, powinno być używane tylko do sprawdzania małych pojemników zawierających gaz: zapalniczek, kempingowych butli gazowych, lamp zasilanych gazem. Jeżeli istnieje podejrzenie wycieku gazu, zwłaszcza w przypadku kompleksowych systemów, takich jak ogrzewacze, piekarniki, nie należy mierzyć wycieku samemu. W takiej sytuacji należy zwrócić się do specjalisty. Urządzenie nie jest zaprojektowane do tego typu pomiarów. Nie wolno narażać się na niebezpieczeństwo. W przypadku wycieku gazu należy zostawić wszystko, a w szczególności naprawę, w rękach specjalisty, przeszkolonego do naprawy i regulacji tego typu urządzeń. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w firmach i zakładach.
Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji obsługi.
 

 

                                         

AB-110 Miernik tlenku węgla

Wysokiej jakości sensor elektrochemiczny
Podświetlany wyświetlacz LCD
Zakres pomiarowy 0-1000 PPM
Wysoka dokładność pomiaru
Wysoka częstotliwość sczytywania próbek
Akustyczno-optyczna sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych
Automatyczny test urządzenia po każdym włączaniu
Dwa tryby pracy: dynamiczny oraz odczytu wartości maksymalnych
Zapis wartości bieżącej DATA HOLD i maksymalnej MAX HOLD
Pamięć dziesięciu pomiarów
Niewielkie wymiary oraz waga, prosty sposób obsługi
Możliwość podłączenia słuchawek
Sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii
Wbudowany zegar do odczytu całkowitego czasu pomiaru