LDM - 100 Dalmierz laserowy

LDM - 100 Dalmierz laserowy
  • Pomiary w metrach, calach i stopach
  • Zakres do 50 m
  • Możliwość wybory punktu rozpoczęcia pomiaru
  • Obliczanie pola i objętości
  • Pamięć – 20 ostatnich pomiarów
  • Podświetlany wyświetlacz LCD
  • Przełącznik sygnału, sygnał informuje o błędnych odczytach i potwierdzeniu odczytu.